All episodes

I denna podcast hör vi en diskussion om hur det är att vara anhörig till en person som drabbas av psykisk ohälsa. Detta är del 2 av 2. . Tack för att du väljer att lyssna p...

I denna podcast hör vi en diskussion om hur det är att vara anhörig till en person som drabbas av psykisk ohälsa. Detta är del 1 av 2. Del 2 publiceras i morgon, söndag. Tack...

Pelarens medlem Rosie samtalar med Edvard från Karis klubbhus Fontana om vad klubbhusen har haft för betydelse i deras liv.

Lisbet Intervjuar Rosie

Lisbet intervjuar Rosie 

"Dignity in Mental Health" Mats och Julia diskuterar hur Pelaren skapar värdighet för medlemmar. På pelaren ligger fokus på medlemmars förmågor och man får möjlighet att u...

Denna podcast är inspelad under 2015 och innehåller därför några sakfel.  Antalet medlemmar på Pelaren i dagsläget är 100st.  Vi har 25 stycken klubbhus i Finland. 

Older Episodes »